Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Máy Chủ (Dedicated Server)

SERVER CHEAP 1

1.800.000 VNĐ/Tháng

01 x Intel® Xeon® E3-1230 v2

4 Cores 8 Threads (3.30 GHz)

16 GB DDR3 ECC Memory

01 x 250 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

Hot

SERVER CHEAP 2

1.950.000 VNĐ/Tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2650

8 Cores 16 Threads (2.00 GHz)

16 GB DDR3 ECC Memory

01 x 250 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER CHEAP 3

2.200.000 VNĐ/Tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2650

8 Cores 16 Threads (2.00 GHz)

16 GB DDR3 ECC Memory

01 x 500 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER CHEAP 4

2.950.000 VNĐ/Tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2650

8 Cores 16 Threads (2.00 GHz)

32 GB DDR3 ECC Memory

01 x 250 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER CHEAP 5

3.200.000 VNĐ/Tháng

01 x Intel® Xeon® E5-2650

8 Cores 16 Threads (2.00 GHz)

32 GB DDR3 ECC Memory

01 x 500 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.