Tất cả dịch vụ VPS – Hosting – Server đều không giới hạn băng thông truyền tải.