Bảng Giá Dịch Vụ Anti DDoS

Xem ngay
ANTI DDOS 1
500.000 VNĐ/Tháng
Số Lượng IP: 1
Packets/s (Max): 500.000
Throughput: 1.2 Gbps
Anti DDoS: Firewall
Data Center: Viettel IDC
ANTI DDOS 2
1.000.0000 VNĐ/Tháng
Số Lượng IP: 1
Packets/s (Max): 1.500.000
Throughput: 2.5 Gbps
Anti DDoS: Firewall & Proxy
Data Center: Viettel IDC
ANTI DDOS 3
2.000.0000 VNĐ/Tháng
Số Lượng IP: 1
Packets/s (Max): 2.000.000
Throughput: 3.5 Gbps
Anti DDoS: Firewall & Proxy
Data Center: Viettel IDC
ANTI DDOS 4
4.000.0000 VNĐ/Tháng
Số Lượng IP: 1
Packets/s (Max): 4.000.000
Throughput: 5.5 Gbps
Anti DDoS: Firewall & Proxy
Data Center: Viettel IDC

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT