Bảng Giá Dịch Vụ ANTI DDOS

FW SERVER 1

500.000 VNĐ/Tháng

Số Lượng IP: 1

Packets/s (Max): 500.000

Throughput: 1.2 Gbps

Anti DDoS: Firewall & Proxy

Monitor giám sát:

Data Center: Viettel IDC

Best Sale

FW SERVER 2

1.000.0000 VNĐ/Tháng

Số Lượng IP: 1

Packets/s (Max): 1.500.000

Throughput: 2.5 Gbps

Anti DDoS: Firewall & Proxy

Monitor giám sát:

Data Center: Viettel IDC

FW SERVER 3

2.000.000 VNĐ/Tháng

Số Lượng IP: 1

Packets/s (Max): 2.000.000

Throughput: 3.5 Gbps

Anti DDoS: Firewall & Proxy

Monitor giám sát:

Data Center: Viettel IDC

FW SERVER 4

4.000.000 VNĐ/Tháng

Số Lượng IP: 1

Packets/s (Max): 4.000.000

Throughput: 5.5 Gbps

Anti DDoS: Firewall & Proxy

Monitor giám sát:

Data Center: Viettel IDC

[table “11” not found /]