Bảng Giá Dịch Vụ Cloud VPS

Xem ngay
VPS 1
200.000 VNĐ/Tháng
CPU: 1 Core
RAM: 1 GB
SSD: 30 GB
Network Port: 1 Gbps
Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
Anti DDoS Basic
VPS 2
500.000 VNĐ/Tháng
CPU: 2 Core
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Network Port: 1 Gbps
Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
Anti DDoS Basic
VPS 3
900.000 VNĐ/Tháng
CPU: 4 Core
RAM: 6 GB
SSD: 60 GB
Network Port: 1 Gbps
Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
Anti DDoS Basic
VPS 4
1.100.000 VNĐ/Tháng
CPU: 4 Core
RAM: 8 GB
SSD: 80 GB
Network Port: 1 Gbps
Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
Anti DDoS Basic
VPS 5
1.400.000 VNĐ/Tháng
CPU: 6 Core
RAM: 10 GB
SSD: 100 GB
Network Port: 1 Gbps
Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps
Anti DDoS Basic
DỊCH VỤ BỔ SUNG Bảng Giá (theo tháng)
Nâng cấp RAM 1GB 50.000 VNĐ
Thêm 1 Cores 100.000 VNĐ
Thêm 10GB SSD 50.000 VNĐ
Thêm 1 IP 50.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 1 Gbps (Cam Kết) 16.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 500 Mbps (Cam Kết) 8.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 1 Gbps (Share) 8.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 500 Mbps (Share) 4.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 400 Mbps (Share) 3.200.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 300 Mbps (Share) 2.400.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 200 Mbps (Share) 1.600.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 100 Mbps (Share) 800.000 VNĐ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT