Bảng Giá Dịch Vụ CLOUD VPS

VPS 1

200.000 VNĐ/Tháng

CPU: 1 Core

RAM: 1 GB

SSD: 30 GB

Network Port: 1 Gbps

Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps

Anti DDoS Basic

VPS 2

500.000 VNĐ/Tháng

CPU: 2 Core

RAM: 4 GB

SSD: 40 GB

Network Port: 1 Gbps

Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps

Anti DDoS Basic

VPS 3

900.000 VNĐ/Tháng

CPU: 4 Core

RAM: 6 GB

SSD: 60 GB

Network Port: 1 Gbps

Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps

Anti DDoS Basic

Sales

VPS 4

1.100.000 VNĐ/Tháng

CPU: 4 Core

RAM: 8 GB

SSD: 80 GB

Network Port: 1 Gbps

Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps

Anti DDoS Basic

VPS 5

1.400.000 VNĐ/Tháng

CPU: 6 Core

RAM: 10 GB

SSD: 100 GB

Network Port: 1 Gbps

Bandwidth: 100 Mbps / 4 Mbps

Anti DDoS Basic

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.