Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Máy Chủ (Dedicated Server)

Sales

SERVER 1

1.650.000 VNĐ/Tháng

02 x Intel® Xeon® E5620

8 Cores 16 Threads (2.40 GHz)

16 GB DDR3 ECC Memory

01 x 250 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER 2

2.000.000 VNĐ/Tháng

02 x Intel® Xeon® X5650

12 Cores 24 Threads (2.66 GHz)

16 GB DDR3 ECC Memory

01 x 250 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER 3

3.000.000 VNĐ/Tháng

02 x Intel® Xeon® X5650

12 Cores 24 Threads (2.66 GHz)

32 GB DDR3 ECC Memory

01 x 250 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER 4

4.000.000 VNĐ/Tháng

02 x Intel® Xeon® X5650

12 Cores 24 Threads (2.66 GHz)

48 GB DDR3 ECC Memory

01 x 500 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

SERVER 5

4.500.000 VNĐ/Tháng

02 x Intel® Xeon® X5650

12 Cores 24 Threads (2.66 GHz)

96 GB DDR3 ECC Memory

01 x 500 GB SSD

Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps

Anti DDoS Basic

Datacenter: Viettel IDC

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.