Bảng Giá Dịch Vụ Hosting

Xem ngay
STANDARD
40.000 VNĐ/Tháng
Disk Space: 512 MB
Main Domain: 1
Addon Domain: 1
Unlimited Bandwidth
cPanel Control
Anti DDoS Basic
PROFESSIONAL
80.000 VNĐ/Tháng
Disk Space: 1 GB
Main Domain: 1
Addon Domain: 2
Unlimited Bandwidth
cPanel Control
Anti DDoS Basic
BUSINESS
120.000 VNĐ/Tháng
Disk Space: 2 GB
Main Domain: 1
Addon Domain: 3
Unlimited Bandwidth
cPanel Control
Anti DDoS Basic
ENTERPRISE
180.000 VNĐ/Tháng
Disk Space: 4 GB
Main Domain: 1
Addon Domain: 5
Unlimited Bandwidth
cPanel Control
Anti DDoS Basic

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT