Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Máy Chủ (Dedicated Server Games)

Xem ngay
SERVER GAME 1
2.500.000 VNĐ/Tháng
01 x Intel® Xeon® Gold 6138
20 Cores 40 Threads (3.7 GHz)
16 GB DDR4 ECC Memory
01 x 500 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER GAME 2
3.500.000 VNĐ/Tháng
01 x Intel® Xeon® Gold 6138
20 Cores 40 Threads (3.7 GHz)
32 GB DDR4 ECC Memory
01 x 500 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER GAME 3
8.500.000 VNĐ/Tháng
02 x Intel® Xeon® Gold 6152
44 Cores 88 Threads (3.7 GHz)
64 GB DDR4 ECC Memory
01 x 2 TB NVME
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER GAME 4
12.500.000 VNĐ/Tháng
02 x Intel® Xeon® Gold 6152
44 Cores 88 Threads (3.7 GHz)
128 GB DDR4 ECC Memory
01 x 2 TB NVME
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER GAME 5
16.500.000 VNĐ/Tháng
02 x Intel® Xeon® Gold 6152
44 Cores 88 Threads (3.7 GHz)
256 GB DDR4 ECC Memory
01 x 2 TB NVME
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
DỊCH VỤ BỔ SUNG Bảng Giá (theo tháng)
Nâng cấp RAM 8GB 500.000 VNĐ
Thêm 1 SSD 250GB 300.000 VNĐ
Thêm 1 SSD 500GB 500.000 VNĐ
Thêm 1 IP 50.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 1 Gbps (Cam Kết) 16.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 500 Mbps (Cam Kết) 8.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 1 Gbps (Share) 8.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 500 Mbps (Share) 4.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 400 Mbps (Share) 3.200.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 300 Mbps (Share) 2.400.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 200 Mbps (Share) 1.600.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 100 Mbps (Share) 800.000 VNĐ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT