Bảng Giá Dịch Vụ Thuê Máy Chủ (Dedicated Server)

Xem ngay
SERVER 1
1.500.000 VNĐ/Tháng
01 x Intel® Xeon® E5-2650
8 Cores 16 Threads (2.8 GHz)
16 GB DDR3 ECC Memory
01 x 250 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER 2
1.650.000 VNĐ/Tháng
02 x Intel® Xeon® E5-2643
8 Cores 16 Threads (3.5 GHz)
16 GB DDR3 ECC Memory
01 x 250 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER 3
1.650.000 VNĐ/Tháng
01 x Intel® Xeon® E5-2643 v2
6 Cores 12Threads (3.8 GHz)
16 GB DDR3 ECC Memory
01 x 250 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER 4
3.000.000 VNĐ/Tháng
02 x Intel® Xeon® E5-2643
8 Cores 16 Threads (3.5 GHz)
32 GB DDR3 ECC Memory
01 x 250 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
SERVER 5
4.000.000 VNĐ/Tháng
02 x Intel® Xeon® E5-2650
16 Cores 32 Threads (2.8 GHz)
64 GB DDR3 ECC Memory
01 x 500 GB SSD
Bandwidth: 300 Mbps / 8 Mbps
Datacenter: Viettel IDC
Anti DDoS Basic
DỊCH VỤ BỔ SUNG Bảng Giá (theo tháng)
Nâng cấp RAM 8GB 500.000 VNĐ
Thêm 1 SSD 250GB 300.000 VNĐ
Thêm 1 SSD 500GB 500.000 VNĐ
Thêm 1 IP 50.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 1 Gbps (Cam Kết) 16.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 500 Mbps (Cam Kết) 8.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 1 Gbps (Share) 8.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 500 Mbps (Share) 4.000.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 400 Mbps (Share) 3.200.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 300 Mbps (Share) 2.400.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 200 Mbps (Share) 1.600.000 VNĐ
Nâng cấp băng thông 100 Mbps (Share) 800.000 VNĐ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT