🎉🍾🎂S̳I̳N̳H̳ ̳N̳H̳Ậ̳T̳ ̳V̳À̳N̳G̳ ̳-̳ ̳S̳A̳L̳E̳ ̳S̳Ậ̳P̳ ̳S̳À̳N̳🎂🍾🎉
 
Mừng sinh nhật, TLINKVN dành trọn tháng 12 ưu đãi hoành tráng cho bạn khi đăng ký thuê server tại TLINKVN.
 
🎯 Gói 3̶,̶0̶0̶0̶,̶0̶0̶0̶ giảm còn ➡️ 𝟭,𝟱𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 /𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
✔️ CPU 2xX5650 (12 Core, 24 Threads)
✔️ RAM 32 GB DDR3
✔️ SSD 250 GB
✔️ Network 300 Mbps / 8 Mbps (Share)
✔️ Anti DDoS Basic
🎯 Gói 2̶,̶2̶0̶0̶,̶0̶0̶0̶ giảm còn ➡️ 𝟭,𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 /𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
✔️ CPU 2xE5-2630 (12 Core, 24 Threads)
✔️ RAM 16 GB DDR3
✔️ SSD 500 GB
✔️ Network 300 Mbps / 8 Mbps (Share)
✔️ Anti DDoS Basic
Mọi thắc mắc về chương trình các bạn có thể liên hệ với TLINKVN:
🌐 Fanpage: https://www.facebook.com/tlinkvn/
📧 Email: support@tlink.vn
📱Hotline: 0886401900 (Support)