Thay Đổi Mật Khẩu Hosting cPanel

Thay đổi password hosting cPanel

Bước 1: Đầu tiên bạn login vào trang quản trị hosting cPanel tìm tới mục tùy chọn (ở cuối trang) và chọn Password & Security.

Bước 2: Tại giao diện đổi mật khẩu, bạn nhập password cũ và nhập password mới 2 lần sau đó click Change Your password now! để cập nhật mật khẩu mới.

Lưu ý: Mật khẩu để quản trị Hosting phải là mật khẩu phức tạp, có ít nhất 8 ký tự trở lên bao gồm ký tự đặc biệt, ký tự thường và chữ số.

Cấp lại mật khẩu hosting cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của Tlinkvn (https://id.tlink.vn/clientarea.php) và chọn mục Services.

Bước 2: Tại giao diện quản lý dịch vụ bạn chọn dịch vụ hosting cần đặt lại mật khẩu.

Bước 3: Chọn Change Password.

Bước 4: Bạn nhập password 2 lần rồi click Save Changes để cấp lại mật khẩu mới.